Archive for the ‘biznes podstawy’ Category

Otwarcie własnego biznesu – krok po kroku

W naszym kraju w ciągu tych dwudziestu kilku lat od czasu przemian ustrojowych zmieniło się dość wiele w kwestiach możliwości zarówno założenia, jak i prowadzenia własnego biznesu, chociaż jeszcze liczne są głosy przedsiębiorców mówiące o tym, że tak naprawdę to jeszcze w naszym kraju bardzo wiele trzeba zmienić, aby państwo i jego struktury, uregulowania prawne [...]

Założenie firmy a zatrudnienie pracowników

Na pewno zawsze lepiej być szefem niż podwładnym, lepiej być właścicielem firmy niż jej pracownikiem – jednak aby tak się stało, trzeba przekształcić się z pracownika w szefa, a więc założyć własną firmę. W zależności od tego, jaki będzie profil działalności takiej firmy, jaki zakres jej działania, wielkość, będziemy prowadzić działalność jednoosobową albo też od [...]

Fundusze unijne dla młodych przedsiębiorców

Dla młodych przedsiębiorców jedną z barier, ograniczających, a czasem nawet uniemożliwiających skuteczne założenie własnego biznesu (skuteczne, by przetrwać przez początkowy okres działalności, kiedy jeszcze praktycznie nie zarabiamy, a musimy inwestować w reklamę i inne działania), jest brak odpowiednich funduszy, mogących zapewnić podstawowe działania biznesowe. Jedną z możliwości uzyskania takich środków finansowych jest skorzystanie z funduszy [...]

Uzyskanie kredytu a założenie firmy

Jeszcze przed założeniem własnego biznesu, jeżeli tylko zaczniemy myśleć o takiej kwestii, na pewno należy zabezpieczyć całe przedsięwzięcie od strony finansowej, bowiem to jest jednym z podstawowych filarów nowego przedsiębiorstwa – bez braku finansowania na start żadna firma nie jest w stanie nabrać rozpędu, przebić się na tak trudnym obecnie polskim rynku (wyjątkiem jest założenie [...]

Czas kryzysu a założenie własnego biznesu

Generalnie jest tak na całym świecie, że w czasie prosperity w bardzo dobrym tempie rozwijają się już istniejące firmy, powstają nowe, jak to się popularnie mówi – biznes robi biznes. Jest to jakby koło zamachowe gospodarki, kiedy ludzie mają więcej pieniędzy w kieszeni, więcej więc wydają, banki chętnie udzielają kredyt, ludzie kupują mieszkania i wszystko, [...]

Jak reklamować nową firmę

Jest bardzo stare przysłowie, które mówi o tym, że reklama jest dźwignia handlu. Pomimo upływu wielu lat od czasu, kiedy zostało ono wypowiedziane po raz pierwszy, nic się w tej kwestii nie zmieniło. Nadal każde przedsięwzięcie, jeżeli nie jest poparte odpowiednio szeroką, skierowana do właściwych adresatów reklama, rzadko może liczyć na sukces. Dlatego planując założenie [...]

Jakie udogodnienia dla nowych przedsiębiorców

Wśród przedsiębiorców w naszym kraju panuje powszechne przekonanie, że koszty pracy w Polsce są za wysokie – przejawiają się one nie tyle w wysokich podatkach, ile bardziej w wysokich kosztach pracy, a więc wszelkich opłatach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, a więc na fundusz emerytalny, rentowy, składka zdrowotna, fundusz osób niepełnosprawnych. Również dla początkującego przedsiębiorcy, zwłaszcza [...]

Założenie firmy a rozliczanie się z fiskusem

Praca na etacie to zapewnienie sobie względnego spokoju, to pracodawca myśli o tym, byśmy na naszym stanowisku pracy mieli co robić, dba zarówno o dostarczenie surowców do produkcji wyrobów gotowych, jak i zapewnia ich odbiór i dalsza dystrybucję. Również w zakresie pobierania zaliczek na podatek dochodowy nie musimy się szczególnie głowic, jak to zrobić i [...]

Jak ważna jest lokalizacja firmy usługowej

Założenie własnego biznesu nieodłącznie jest związane z ponoszeniem – przynajmniej na początku działalności – znacznych kosztów, związanych czy to z wynajęciem odpowiedniego lokalu, zakupem wyposażenia, niezbędnego sprzętu biurowego. Jednak skala kosztów uzależniona jest przede wszystkim od tego, jaki profil działalności będzie miała nasza firma – jeżeli będziemy działali w szeroko pojętym sektorze usług, na pewno [...]

Założenie firmy a zawieszenie jej działalności

Każdy, kto zakłada firmę, ma nadzieje na jej szybki rozwój, na przyzwoite dochody i bycie krok przed konkurencją. Jednak w biznesie, zwłaszcza w obecnych czasach spowolnienia gospodarczego w naszym kraju i wygaszania niektórych sektorów gospodarki, niekoniecznie sukces musi trwać przez cały czas – są okresy, kiedy dochody niedużych, często jednoosobowych firm maleją tak drastycznie, że [...]

Designed for