Opodatkowanie podmiotów gospodarczych

Wielu przedsiębiorców ma duży problem z wyborem formy opodatkowania. Ordynacja podatkowa jest tak skomplikowana i zagmatwana, że momentami bardzo ciężko wybrać, która forma przyniesie nam najwięcej korzyści. Po pierwsze przedsiębiorcy mają zbyt wiele możliwości wyboru opodatkowania. Sześć form opodatkowania to zdecydowanie zbyt dużo, przedsiębiorcy z krajów zachodniej Europy, wybierają spomiędzy maksymalnie trzech form opodatkowania. W naszym kraju decyzję o wybranym sposobie opodatkowania trzeba podjąć do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. O podjętej decyzji informujemy odpowiedniego urzędnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę naszej działalności gospodarczej. W roku dwa tysiące trzynastym przedsiębiorcy wybierali pomiędzy karty podatkowe, podatku tonażowego, ryczałtu ewidencjonowanego, linii podatkowej, której poziom został ustalony na wysokości dziewiętnastu procent, oraz zasad ogólnych, w których występują dwie linie oprocentowania, osiemnasto i trzydziestodwu procentowa. Jeżeli jesteśmy niezbyt doświadczonymi przedsiębiorcami to decyzję o wyborze formy opodatkowania lepiej podjąć po przedyskutowaniu jej z doradcą podatkowym, albo inną osobą mającą w tej kwestii odpowiednie kwalifikacje. Podjęcie niewłaściwej decyzji może zakończyć się dla nas niezbyt przyjemnymi konsekwencjami.

Both comments and pings are currently closed.
Designed for