Biznes książkowy dobrym pomysłem

Nauka to także okazja do zrobienia biznesu. Co roku, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów przechodzą z klasy do klasy wyżej, oczywiście jeśli pozytywnie zaliczą dany rok w szkole. Każda następna klasa wyżej potrzebuje do nauki inne podręczniki do różnych przedmiotów. I na tym fakcie możemy rozkręcić biznes podręcznikowy. Będąc już w klasie wyżej możemy za opłatą odstąpić swoich niepotrzebnych już podręczników młodszym kolegom za określoną opłatą. Pieniądze jakie powinniśmy żądać nie powinny być wyższe od ceny zakupu nowej książki, nowego podręcznika, gdyż wówczas każdy będzie wolał kupić nową książkę, nowy podręcznik, a nie kupować towar używany. Cena za używane książki, podręczniki powinna nieznacznie przekraczać połowę ceny początkowej. Sprzedawać używane książki możemy zarówno na organizowanych kiermaszach książek, za pośrednictwem Internetu. Książki przeznaczone na sprzedaż nie powinny być mocno zniszczone, chyba że wówczas znacznie zaniżymy jej cenę. Dlatego, aby móc w przyszłości sprzedać nasze podręczniki, książki, zawsze warto po ich zakupie oprawić je specjalnie do tego przygotowanymi okładkami dzięki którym zabezpieczymy książki przed ich zniszczeniem podczas ich eksploatacji. Zwykle oprawiamy same okładki książek, poszczególnych stron już nie damy rady zabezpieczyć.

Both comments and pings are currently closed.
Designed for